top of page

ARCHITEKTI PRO
MĚSTA A OBCE

Vytváříme síť komunálních architektů pro města a obce v České republice. Poskytujeme odborné poradenství pro vedení měst v oblasti architektury, urbanismu, veřejného prostoru a strategického plánování.

 

Platforma slouží jako poradní orgán, který městům poskytuje potřebné nástroje a zdroje ke zlepšení jejich městského prostředí a kvality života obyvatel.

 

Již třetím rokem působíme jako měští architekti ve měste Chýnov.

S čím Vám umíme poradit?

Filosofie, principy a cíle... 

Filozofie platformy je založena na přesvědčení, že dobrý design může zlepšit kvalitu života ve městech.

Mezi hlavní principy patří systematické zlepšování estetiky měst a veřejného prostoru, aktivizace občanské společnosti, prosazování identity bydliště a úcta k historii. Dále například odstranění vizuálního smogu, dostupnost bydlení,udržitelnost, příprava architektonických soutěží nebo péče o krajinu.

Tyto principy jsou založeny na vlastním výzkumu a osvědčených odborných postupech. Vytvořili jsme si proto vlastní metodiku pro lepší aplikaci těchto principů.

Co práce zahrnuje? 

Proces výkonu funkce městského architekta zahrnuje řadu nástrojů a metodik. Například využíváme mapu podnětů k identifikaci klíčových oblastí. Zásadní složkou procesu je zapojení obyvatel města ke shromažďování potřebných podnětů a zpětné vazby.

Práce také zahrnuje řešení dílčích úkolů, místní šetření, debaty s představiteli města, analýzy, projekční a architektonické práce.

Pro sledování pokroku a plnění cílů jsou stanoveny jednotlivé milníky. Pravidelně vytváříme zprávy o výkonu funkce tak, aby byli představitelé města informováni o pokroku.

Ve spolupráci s vedením měst vytváříme harmonogram a priority projektů tak, aby bylo zajištěno, že práce budou dokončeny včas a efektivně.

Kdo jsme? 

Jsme milovníky architektury, a dokážeme projít cestu od návrhu po realizaci. Pracujeme na projektech v oblasti architektury, urbanismu, designu a městského plánování. 

Od května 2020 působíme jako městsští architekti v Chýnově. Naše práce spočívá především v nastavení koncepce a řešení podnětů, které vyžadují odbornost v oblasti architektury a urbanismu. Řešíme různorodá místa zájmu, které potřebují upravit či vylepšit a kontrolujeme jednotlivé fáze projektů.  Jako architekti umíme vyhledávat zájmová místa, analyzovat a najít adekvátní způsob, jak je vyřešit. 

Chceme, aby veřejný prostor českých městech byl co nejkvalitnější. Aby vybízel obyvatele k setkávání a cítili se v něm dobře. Proto je naším cílem vytvářet prostory, kde budou lidé rádi trávit čas a zkvalitňovat tím život ve městě. 

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page